Darujte 2% z dane

Venujte 2% z dane FIBO KARTING o.z.

Ako každý rok, aj tento môžete darovať 2% zo svojich daní na rôzne účely. Podporte kartingový šport - darujte FIBO KARTING občianske združenie podiel z dane 2020.

Garantujeme Vám, že Vaše dane budú v správnych rukách! Naše výsledky hovoria o poctivej práce s mládežou. Podporte motokárový tím majstrov Slovenska.

Ďakujeme za vašu pomoc a podporu.
Fyzické osoby

a) Ročné zúčtovanie preddavkov Vám vykonáva zamestnávateľ

  1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (mzdová učtáreň, ekonomické oddelenie) o vyplnenie a potvrdenie tlačiva  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane (editovateľné s predvypísanými údajmi). Výška poukázaného podielu musí byť minimálne 3 € a môže byť poukázaná iba v prospech jednej neziskovej organizácie.
  3. Obe vyplnené tlačivá: “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” a “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane” doručte najneskôr do 30. apríla 2018 na  daňový úrad podľa Vášho bydliska.

b) Daňové priznanie si podávate sám

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Výška poukázaného podielu musí byť minimálne 3 € a môže byť poukázaná iba v prospech jednej neziskovej organizácie.

Právnické osoby

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Naše údaje pre prijatie 2% z daní:

Obchodné meno (názov): FIBO KARTING o.z.

IČO: 50761790 (našu registráciu si môžete overiť v centrálnom registry Notárskej komory SR)

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: DLHÁ 63, 94655 PRIBETA