MSR v halovom kartingu 2020

Propozície

*Oficiálne pravidlá pre MSR v halovom kartingu pre sezónu 2020 budú k dispozícii už čoskoro.

Rozdelenie jazdcov do tried:

 1. JUNIOR MINI: minimálny vek 8 rokov – maximálny vek 13 rokov (s minimálnou výškou 130cm); Minimálna hmotnosť 45 kg. Maximálne dováženie pre kategóriu Junior Mini je 15 kg.
 2. JUNIOR: Minimálny vek 11 rokov – maximálny vek do 16 rokov. Minimálna hmotnosť 60 kg
 3. MASTER: Minimálny vek 15 rokov. Minimálna hmotnosť 85 kg. Kategória MASTER je pohárovým šampionátom, nie je kategóriou Majstrovstiev SR v halových motokárach a jej víťaz sa nestáva Majstrom SR v halových motokárach pre triedu MASTER.

 • Štartovné 60€ , v jeden deň sa idú dvojpreteky
 • MASTERS body budú zapísane do SWS, jazdci budú vyhodnotený vrámci poháru SAMŠ
 • Jazdci triedy JUNIOR MINI a JUNIOR sú povinný vyplniť žiadosť o licenciu

Kalendár pretekov na sezónu 2020 v halovom kartingu pre triedy JUNIOR MINI a JUNIOR:


 • 1. kolo 25.01.2020 Fibo Karting
 • 2. kolo 22.02.2020 Motokáry Martin
 • 3. kolo 21.03.2020 Fibo Karting
 • 4. kolo 10.10.2020 Morokáry Martin
 • 5. kolo 07.11.2020 Fibo Karting

Termíny uzávierok prihlášok na jednotlivé preteky pre triedy JUNIOR MINI a JUNIOR:


 • 1. kolo do 20.01.2020
 • 2. kolo do 17.02.2020
 • 3. kolo do 16.03.2020
 • 4. kolo do 05.10.2020
 • 5. kolo do 02.11.2020

Ohľadom zdravotných preukazov je potrebné kontaktovať osobu Peter Šutovský - mobil: +421 944 038 000 alebo mail: peter.sutovsky@fibokarting.sk

Prihlášku na pretek je možné si stiahnuť tu: MSR v halovom kartingu 2020 - Prihláška

ŽIADOSŤ O VYDANIE LICENCIE JAZDCA PRE KARTING: Žiadosť o licenciu jazdca