Zvláštne ustanovenia

Majstrovstvá SR v halových motokárach 2020 pre triedy Junior, Junior MINI
a Pohár SAMŠ trieda MASTERS

 1. Deň a miesto konania:

  25.01.2020, Fibo Karting Nové Zámky

 2. Organizátor pretekov:

  Fibo Karting a AK SR pri SAMŠ Nitra

 3. Vypísané triedy - kategórie:

  a) JUNIOR MINI: Minimálny vek 8 rokov - maximálny vek 13 rokov (s minimálnou výškou 130cm); Minimálna hmotnosť 45 kg. Maximálne dováženie pre kategóriu Junior Mini je 15 kg;

  b) JUNIOR: Minimálny vek 11 rokov - maximálny vek do 16 rokov. Minimálna hmotnosť 60 kg;

  c) MASTERS: Minimálny vek 15 rokov. Minimálna hmotnosť 85 kg. Kategória MASTERS je pohárovým šampionátom, nie je kategóriou Majstrovstiev SR v halových motokárach a jej víťaz sa stane víťazom „Pohára SAMŠ v halových motokárach“.

 4. Registrácia pred pretekom:

  JUNIOR MINI, JUNIOR = EMS systém - https://www.rotax-ems.com/anmeldung_select.php
  MASTERS = SWS systém - https://www.sodiwseries.com/en-gb/races/2020/01/16

 5. Licencie:

  Kategória JUNIOR MINI, JUNIOR platné licencie SAMŠ - http://sams-asn.sk/licenciakarting.php
  Kategória MASTERS - Registrácia SWS

 6. Štartovné:

  Pre všetky kategórie 60€

 7. Časový harmonogram:

  Príloha týchto ZU. Časový rozpis jednotlivých pretekov bude prispôsobený počtu prihlásených v jednotlivých triedach

 8. Odmeny jazdcom a ceny:

  Po 2. pretekov na podujatí na vyhlásení výsledkov prví traja jazdci v každej triede – pohár

 9. Zdravotnícke zabezpečenie:

  Bude zaistené zdravotnou záchranárskou službou SČK a pohotovostnou službou miestneho zdravotníckeho zariadenia telefonickým privolaním

 10. Protipožiarne zabezpečenie:

  Je realizované rozmiestnením prenosných hasiacich prístrojov v hale v blízkosti stanovišť traťových komisárov s poučením o ich používaní a rozmiestnením prenosných hasiacich prístrojov podľa požiarného plánu budovy

 11. Poistenie:

  Usporiadateľ nezodpovedá súťažiacim za straty a škody, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na pretekoch.

  Každý jazdec je povinný mať kartu o zdravotnom poistení platnú v čase konania pretekov a predložiť ju k nahliadnutiu pri administratívnom preberaní. Odporúča sa vlastné úrazové poistenie pre motoristický šport.

 12. Riaditeľstvo pretekov:

  Riaditeľ pretekov: Filip Šutovský
  Tajomník preteku: Martin Ružička

 13. Delegovaní činovníci:

  Športový komisár: Tímea Glossová
  Mechanik: určený organizátorom na mieste konania