Časový harmonogram

Časový harmonogram MSR v HK 2020 a Pohár SAMŠu
1. KOLO - 25.01.2020

08:00 - 09:00 Registrácia
08:00 - 09:00 Voľný tréning
09:00 - 09:20 Rozprava

Voľné tréningy
09:30 - 09:40 Voľný tréning JUNIOR MINI /1.skupina/ - 10min
09:45 - 09:55 Voľný tréning JUNIOR MINI /2.skupina/ - 10min
10:00 - 10:10 Voľný tréning Junior /1.skupina/ - 10min
10:15 - 10:25 Voľný tréning Junior /2.skupina/ - 10min
10:30 - 10:40 Voľný tréning  Masters /1.skupina/ - 10min
10:45 - 10:55 Voľný tréning  Masters /2.skupina/ - 10min

Merané tréningy I.
11:00 - 11:05 Meraný tréning Junior MINI /1.skupina/ - 5min
11:10 - 11:15 Meraný tréning Junior MINI /2.skupina/ - 5min
11:20 - 11:25 Meraný tréning Junior /1.skupina/ - 5min
11:30 - 11:35 Meraný tréning Junior /2.skupina/ - 5min
11:40 - 11:45 Meraný tréning Masters /1.skupina/ - 5min
11:50 - 11:55 Meraný tréning Masters /2.skupina/ - 5min
12:00 - 12:30 Obedňajšia prestávka

Preteky I.
12:30 - 12:40 Štart Junior MINI /1.skupina/ - 10min
12:45 - 12:55 Štart Junior MINI /2.skupina/ - 10min
13:00 - 13:10 Štart Junior /1.skupina/ - 10min
13:15 - 13:25 Štart Junior /2.skupina/ - 10min
13:30 - 13:40 Štart Masters /1.skupina/ - 10min
13:45 - 13:55 Štart Masters /2.skupina/ - 10min
14:00 - 14:10 FINALE 1. Preteky Junior MINI - 10min
14:15 - 14:25 FINALE 1. Preteky JUNIOR - 10min
14:30 - 14:40 FINALE 1. Preteky Masters - 10min

Merané tréningy II.
15:00 - 15:05 Meraný tréning Junior MINI /1.skupina/ - 5min
15:10 - 15:15 Meraný tréning Junior MINI /2.skupina/ - 5min
15:20 - 15:25 Meraný tréning Junior /1.skupina/ - 5min
15:30 - 15:35 Meraný tréning Junior /2.skupina/ - 5min
15:40 - 15:45 Meraný tréning Masters /1.skupina/ - 5min
15:50 - 15:55 Meraný tréning Masters /2.skupina/ - 5min

Preteky II.
16:15 - 16:25 Štart Junior MINI /1.skupina/ - 10min
16:30 - 16:40 Štart Junior MINI / 2.skupina/ - 10min
16:45 - 16:55 Štart Junior /1.skupina/ - 10min
17:00 - 17:10 Štart Junior /2.skupina/ - 10min
17:15 - 17:25 Štart Masters /1.skupina/ - 10min
17:30 - 17:40 Štart Masters /2.skupina/ - 10min
17:50 - 18:00 FINALE 2. Preteky Junior MINI - 10min
18:05 - 18:15 FINALE 2. Preteky JUNIOR - 10min
18:20 - 18:30 FINALE 2. Preteky MASTERS - 10min

18:45 VYHLÁSENIE výsledkov