PROPOZÍCIE – CASTLE Endurance Race 2019

Propozicie na stiahnutie: Smiley face Smiley face
 1. Základné informácie
 2. Kvalifikácia
 3. Bodovanie pretekov
 4. Trestné body
 5. Pretek
 6. Striedanie a vjazd do Boxu
 7. Dovažovanie
 8. Penalizácie
 9. Vjazd do boxu pri STOP/GO
 10. Vjazd do boxu pri penalizácii Prejazd Boxom
 11. Vlajková signalizácia
 12. Informačné tabule
 13. Porucha motokáry
 14. Ďalšie pravidlá pretekov
 15. Bodovanie jazdcovHlavný organizátor: FIBO Karting s.r.o
Hlavný komisári: menovaný na preteku
Štartovné na team: 80 eur

Termíny pretekov :

 1. 1. Kolo : 09.02.2019 dráha P1 - Winter Classic FIBO Karting 150 laps Endurance Race
 2. 2. Kolo : 02.03.2019 dráha P1 - Mercedes Benz 2H Endurance Race
 3. 3. Kolo : 30.03.2019 dráha P2 - 1H CER
 4. 4. Kolo : 20.04.2019 dráha P2 - Ultimate 150 Laps Endrurance Race
 5. 5. Kolo : 11.05.2019 dráha P3 - AMV 2H Endurance Race
 6. 6. Kolo : 08.06.2019 dráha P3 - Gorillasports Endurance Race
 7. 7. Kolo : 13.07.2019 dráha P4 - 1H00 Endurance Race
 8. 8. Kolo : 07.09.2019 dráha P4 - CASTLE Endurance Race 90 min

SUPERFINÁLE : 21.09.2019 dráha podľa výberu organizátorov

Termín prihlasovania na preteky sa začína 12 dní pred pretekom a končí 5 dni pred dátumom pretekov.

Maximálny počet teamov je 20. V prípade väčšieho počtu teamov bude rozhodovať dátum prihlásenia na pretek.

Na pretek je možné prihlásiť sa cez stránku www.fibokarting.sk . Pri prihlásení treba vyplniť registračný formulár na daný pretek (formulár je k dispozícii na https://www.fibokarting.sk/castle-endurance-race-2019-registracia)

Na pretek je možné prihlásiť 2 členný team a možného náhradníka.

Smer dráhy sa môže meniť, napr. pre poveternosté podmienky / v prípade dažďa sa jazdí protismer ( Organizátor zmenu musí vopred ohlásiť ).

Termín pretekov sa môže zmeniť ( Organizátor zmenu musí vopred ohlásiť )

 1. 1. Základné informácie

Každý team sa musí riadiť časovým harmonogramom preteku.

Príchod a registrácia : 14:00 – 14:20
Voľný tréning : 14:30 – 16:00
Rozprava : 16:10 – 16:30
Kvalifikácia : 16:35 – 17:30
Štart preteku : 17:45

Losovanie motokár – Zástupca každého Teamu si vylosuje číslo motokáry. Námietky ohľadom stavu motokár alebo jej technických parametrov budú posudzované organizátorom závodu. Team môže dať podnet ohľadom stavu motokáry určenému komisárovi ktorý rozhodne. Rozhodnutie komisára je nemenné a nevratné! ( Team ktorý nesúhlasí z rozhodnutím môže dobrovoľne odstúpiť z pretekov a vráti sa mu 50 % čiastka štartovného )

Každý team môže počas série pretekov Endurance Race využiť možnosť odjazdiť 2 preteky ako jednotlivec , toto pravidlo neplatí pre SUPERFINÁLE ( superfinále sa musia zúčastniť 2 jazdci ) ( podmienky viď. odsek Kvalifikácia a Pretek ) Každý team môže mať náhradníka ( Náhradník sa môže meniť , náhradník môže jazdiť aj za iný team )

Preteky sa konajú za akéhokoľvek počasia. ( Jazdí sa aj za dažďa. V prípade, že začne pršať počas preteku, neprerušuje sa ) Organizátor má právo zmeniť smer jazdy z dôvodu nepriaznivého počasia alebo iného dôvodu.

Po skončení 8. preteku a zrátaní všetkých bodov, prvých 10 teamov postupuje do superfinále. Pri rovnosti bodov určujú lepšiu pozíciu či postup do superfinále lepšie výsledky dosiahnuté počas základnej skupiny.

Víťaz základnej skupiny ( Team ktorý má najviac bodov ) vyhráva Point Trophy a automaticky získava Pole Possition na superfinále. Ostatné teamy absolvujú kvalifikáciu. Víťazom celého seriálu Endurance Race sa stáva team, ktorý vyhrá SUPERFINÁLE.
 1. 2. Kvalifikácia

Trvanie: 3 min + 3 min.

K dispozícii bude 10 motokár na kvalifikáciu.

Q1 – Jeden jazdec z každého teamu odjazdí na vylosovanej motokáre 3 min kvalifikáciu

Q2 – Druhý jazdec z každého teamu odjazdí na vylosovanej motokáre 3 min kvalifikáciu

Najlepšie časy každého jazdca v teame po vypršaní 3 min sa zrátajú. Súčet časov určuje poradie na preteku. V prípade ak team využije možnosť jedného jazdca, ten na vybranej motokáre odjazdí kvalifikáciu sám a druhý čas mu bude pridelený. Pridelený čas je priemerný čas najlepších časov ostatných teamov v kvalifikácii.

Pri účasti viac ako 10 teamov budú teamy rozdelené nasledovne :

Po skončení kvalifikácie budú teamy rozdelené do 1. a 2. preteku nasledovným systémom:

P1. pretek team na nepárnych pozíciách tz.: 1, 3, 5, 7, 9, 11, ...

P2. pretek team na párnych pozíciách tz.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, ...

Každý pretek P1 a P2 sa vyhodnocuje samostatne.

Počas kvalifikácie neplatí pravidlo modrej vlajky ( riadime sa pravidlom Gentleman Race ) Pre kvalifikáciu neplatí pravidlo Spoločná váha 170kg ( na kvalifikáciu sa musí každý jazdec dovážiť na povinnú váhu 85 kg )
 1. 3. Bodovanie pretekov

1.miesto – 25 bodov
2.miesto - 20 bodov
3.miesto - 17 bodov
4.miesto - 14 bodov
5.miesto - 12 bodov
6.miesto - 10 bodov
7.miesto - 8 bodov
8.miesto - 6 bodov
9.miesto - 4 body
10.miesto - 3 body
11.miesto - 2 body
12.miesto - 1 bod

Každý team má možnosť 1x využiť bodovacieho žolíka počas sezóny. T.j. : Pred kvalifikáciou musí team nahlásiť , že využíva bodovacieho žolíka.

Bodovací žolík : Body za získaný pretek budú 2x násobné v celkovej tabuľke výsledkov.
 1. 4. Trestné body

Každý team môže počas sezóny získať aj trestné body. Trestné body sa budú udeľovať za penalizácie ktoré team dostane na preteku.

Trestné body za penalizáciu STOP/GO : Team obdrží 2 trestné body

Trestné body za penalizáciu Prejazd Boxom : Team obdrží 1 trestný bod

Trestné body za DQ : Team obdrží 3 trestné body

Po dosiahnutí 5tich trestných bodov dostáva team trest - posun 3 pozície na štarte na ďalšom preteku. Po dosiahnutí 10 tich trestných bodov dostáva team trest - posun 5 pozícií na štarte na ďalšom preteku.

Team ktorý obdrží trest si ho odpyká pri nasledujúcej účasti na preteku. Po odpykaní trestu sa body vynulujú. Toto platí aj pre Superfinále.
 1. 5. Pretek

Štart pretekov : Pevný
Štartuje sa na Semafór / zhasnutie červených svetiel /

Preteky končia po uplynutí čistého času trvania pretekov. Do trvania pretekov sa započítava čas plynúci počas prerušenia pretekov z dôvodu technickej poruchy ktorejkoľvek motokáry. Po uplynutí času pretekov signalizuje organizátor pretekov jeho skončenie šachovnicovou zástavou. Každý z pretekárov po skončení pretekov musí pokračovať pomalým tempom do boxov, kde je povinný motokáru odstaviť. Pre vjazd do boxov po skončení pretekov neplatí pravidlo zdvihnutej ruky ani pravidlo zastavenia pred čiarou označujúcou začiatok boxov. Pretekári sú povinní dodržiavať bezpečnosť pri vjazde do boxov, brať ohľad na osoby, ktoré sa v boxoch zdržiavajú a prispôsobiť tempo svojej jazdy bezpečnosti osôb na dráhe aj mimo nej.
 1. 6. Striedanie a vjazd do Boxu

Striedanie prebieha v Boxovej uličke a priestore na to určenom. Každý člen teamu môže odjazdiť ľubovoľný čas. Tj. Nie je určený minimálny a maximálny čas jazdenia. Teamy musia dodržiavať počet striedaní, ktoré sa menia podľa dĺžky pretekov. ( napr. 1H pretek 1 povinné striedanie v ľubovoľný čas )

Čas na striedanie si sleduje každý team samostatne. Čas striedania je 90 sekúnd t.j. kolo so striedaním musí mať 90 sekúnd.

Pravidlo o čase striedania neplatí počas fázy SAFETY CAR (ďalej SC). Striedanie počas fázy SC nie je časovo obmedzené. Ostatné pravidlá týkajúce sa striedania platia aj počas SC.

1. kolo – počet striedania - 1x
2. kolo – počet striedania - 3x
3. kolo – počet striedania - 1x
4. kolo – počet striedania - 1x
5. kolo – počet striedania - 3x
6. kolo – počet striedania - 2x
7. kolo – počet striedania - 1x
8. kolo – počet striedania - 1x
Superfinále – počet striedania - 3x

Vjazd do Boxu:

- jazdec je povinný vjazd do boxu signalizovať zdvihnutou rukou

- pred "BOXOVOU ČIAROU" musí pretekár zastaviť a následne pomalou jazdou pokračovať na miesto určené na striedanie (jazdec nesmie ohroziť iných jazdcov a organizátorov ani žiadne tretie osoby, ktoré sa môžu nachádzať v priestore boxu )

- striedanie prebieha na ĽAVEJ a na PRAVEJ STRANE BOXU, kde je pripravený striedajúci jazdec. STRED boxu je prejazdný !

Jazdec, ktorý sa "DOVAŽUJE" musí mať vlastné závažie. Tz.: Jazdec, ktorý prišiel do boxu na striedanie vyloží svoje závažie a jazdec ktorý nasadá naloží vlastné závažie do motokáry.

Striedanie jednotlivca:

- jazdec počas preteku príde do boxu v ľubovoľný čas. Ním poverená osoba mu odmeria čas striedania a môže pokračovať ďalej.

Team pri nedodržaní počtu striedaní bude automaticky diskvalifikovaný ( DQ ) Ak pri striedaní dôjde k nejakému technickému problému s motokárou majú striedajúci jazdci nárok na akúkoľvek rýchlu signalizáciu traťovým rozhodcom. Pri výjazde z boxu musí jazdec dodržať rýchlosť ktorá neohrozí iných jazdcov a organizátorov a dať prednosť jazdcovi ktorý je na dráhe.
 1. 7. Dovažovanie

Každý člen teamu sa musí počas preteku dovážiť na váhu 85kg – minimálna váha / ak nie je využitá spoločná váha / K dispozícii bude mať vopred pripravené závažie.

Pred boxovou čiarou musí pretekár zastaviť aby neohrozil iných jazdcov a organizátorov.

Modré závažie : 10kg, Červené závažie : 5kg , Žlté závažie : 2,5kg

Po skončení každej jazdy ( aj po striedaní ) sa musí jazdec so závažím odvážiť. Nedodržanie váhového limitu znamená diskvalifikáciu z preteku, DQ. Jazdec môže použiť aj vlastné závažie napr. sedačka, atď.

Pri používaní vlastného závažia je jazdec povinný ho zabezpečiť tak, aby nedošlo k jeho uvoľneniu a odpadnutiu. V prípade ak sa tak stane team dostáva trest určený riaditeľom preteku. Organizátor môže zakázať jazdcovi závažie ktoré môže ohroziť iných, pri nedodržaní pokynov bude team diskvalifikovaný - DQ

SPOLOČNÁ VÁHA 170kg – spoločná váha jazdcov v teame. ( napr. 1 jazdec : váha 100kg + 2 jazdec : váha 75kg / jazdec č. 2 si už nemusí brať 10kg závažia )
 1. 8. Penalizácie

Penalizácie STOP/GO, diskvalifikácia ( DQ ), Prejazd BOXOM

Penalizácia sa môže uložiť pri nasledovných porušeniach pravidiel:

Penalizácia STOP/GO:
- vyrazenie, natlačenie počas súboja o pozície ak by pretekár nevedel ďalej pokračovať
- agresívna jazda, brzdenie o inú motokáru
- umyselné narušenie a rozbitie dráhy
- po druhom napomenutí čierno-bielou diagonálnou vlajkou
- iné podľa usúdenia riaditeľa komisárov

DQ
- za nedodržanie váhového limitu.
- za hrubé nešportové správanie ( platí aj pre doprovod a rodinných príslušníkov )
- za opakované a úmyselné porušovanie pravidiel penalizácie
- úmyselné porušenie pravidiel v prospech zvýhodnenia teamu/pozície na dráhe
- iné podľa usúdenia riaditeľa komisárov

Prejazd BOXOM
- nedodržanie svetelnej a vlajkovej signalizácie
- nedodržanie signalizácie rukou pri vjazde do boxu
- rýchly vjazd a výjazd do a z boxov, bez úplného zastavenia pred čiarou vyznačujúcou začiatok boxov
- iné podľa usúdenia riaditeľa komisárov.

Nedodržanie času striedania /90sec kolo/ :
1sec - 3sec / 1.30.00 – 1.27.00 / prejazd BOXOM
4sec – 10sec /1.26.00 – 1.20.00/ STOP / GO
10sec – 15sec /1.20.00 – 1.15.00/ prejazd Boxom + STOP / GO
viac ako 15sec / 2 x STOP / GO + 2 x prejazd Boxom

Team určí jedného člena, ktorý v prípade sťažností podá sťažnosť hlavnému riaditeľovi : Určený na každom preteku, ktorý má spolu s ostatnými rozhodcami možnosť preveriť a rozhodnúť o sťažnosti. Rozhodnutie hlavného rozhodcu je konečné a pre všetky teamy záväzné. V prípade hrubého urážania alebo opakovaného menej vážneho slovného alebo iného urážania alebo fyzického útoku na komisára bude team z celej súťaže diskvalifikovaný!

Pri riešení priestupkov sa nebudú brať do úvahy žiadne zhotovené video záznamy.
 1. 9. Vjazd do boxu pri STOP/GO

Vjazd do boxu musí pretekár signalizovať zdvihnutou rukou. Pred boxovou čiarou musí pretekár zastaviť aby neohrozil iných jazdcov a organizátorov.

BOXOVÁ ČIARA URČUJE ZAČIATOK A KONIEC BOXU

Po vjazde do boxu sa zaradí na miesto určené pre penalizáciu, kde začne plynúť časový trest 10 sekúnd. Po odpykaní trestu rozhodca dá pokyn na pokračovanie v závode. Pri odpykaní ak dôjde k nejakému technickému problému s motokárou majú striedajúci jazdci nárok na akúkoľvek rýchlu signalizáciu traťovým rozhodcom. Pri výjazde z boxu musí jazdec dodržať rýchlosť, ktorá neohrozí iných jazdcov a organizátorov.

MIESTO PRE PENALIZÁCIU BUDE URČENÉ ORGANIZÁTOROM.
 1. 10. Vjazd do boxu pri penalizácii Prejazd Boxom

Vjazd do boxu musí pretekár signalizovať zdvihnutou rukou. Pred boxovou čiarou musí pretekár zastaviť aby neohrozil iných jazdcov a organizátorov na mieste určenom na prejazd boxom. Stlačením tlačítka sa spustí čas za ktorý musí jazdec prejsť boxom. Na prejazd sa používa stredný prejazdový pruh. Na uplynutie času upozorňuje jazdca semafór zo zeleným svetlom. Jazdec nemôže opustiť box skôr ako zhasne zelené svetlo.

Pri výjazde z boxu nesmie jazdec ohroziť jazdcov na dráhe. Ak jazdec opustí skôr box ako zhasne zelené svetlo dostane ďalší trest určený riaditeľom preteku.
 1. 11. Vlajková signalizácia

Šachovnicová vlajka (čierno-biela)
Koniec pretekov

Žltá svetelná signalizácia (majáky) + žlté vlajky
Bude využitá pri :
1) Miernom rozbití dráhy – dá sa pokračovať v jazde, zábrany nezasahujú vážne do závodnej stopy v mieste poškodenia
2) Komisár na trati
3) Porucha motokáry
4) Vážnom rozbití dráhy / posunutí zábran – nedá sa pokračovať v jazde
5) Pri vážnejšej kolízii napr. zablokovaná cesta

Spomaliť motokáru je potrebné okamžite ako sa spustí signalizácia, bezpečným spôsobom (pozvoľné spomalenie na rýchlosť pri ktorej je jazdec schopný v prípade potreby okamžite zastaviť ) V prípade porušenia tohto pravidla bude team automaticky penalizovaný.

NEPREDBIEHAŤ, akékoľvek pozície získané pri predbiehaní počas signalizácie budú odobraté a team bude penalizovaný.

Zelená vlajka
Ukončenie žltej fázy ( koniec nebezpečia ).

Červená vlajka
Zastavenie pretekov.
Každý jazdec počas červených vlajok musí čo najskôr bezpečne zastaviť motokáru.

Modrá vlajka
Jazdec dostáva varovanie, že sa k nemu blíži pretekár, ktorý je o kolo vpredu a musí ho bez problémov pustiť.

Čierno biela Diagonálna vlajka
Slúži na napomenutie pretekára pri malom priestupku. Pretekár bude vlajkou upozornený iba raz. Pri zopakovaní priestupku po varovaní, nasleduje penalizácia.
Signalizácia: Vlajka + číslo motokáry

Čierna vlajka
Vylúčenie z pretekov za porušenie pravidiel. Jazdec je povinný do troch kôl opustiť trať vjazdom do boxu.
Signalizácia: Vlajka + číslo motokáry

Žltá s červenými pruhmi
Informuje jazdca, že na dráhe je voda, olej atď.
 1. 12. Informačné tabule

Penalizácia STOP/GO + číslo : Informuje jazdca s daným číslom motokáry o udelení penalizácie.

SAFETY CAR : Informuje teamy počas žltej fázy o väčšej nehode, poruche motokáry a pod. kedy bude použitá tabuľa SAFETY CAR.
SC – Tabuľa s číslom teamu, ktorý je 1. v poradí musí zvoľniť tempo aby ho ostatní dobehli a pomalým tempom sa zaradiť za SAFETY CAR a krúžiť kým nebude použitá tabuľa SCE, 1. jazdec po určenej čiare na dráhe môže vyštartovať – letmý štart / odštartovaný zelenou vlajkou/

SAFETY CAR END ( SCE ) : oznamuje koniec fázy SAFETY CAR

Penalizácia Prejazd Boxom : Informuje jazdca s daným číslom motokáry o udelení penalizácie
 1. 13. Porucha motokáry

Pri akejkoľvek poruche motokáry bude použitý SC ( SAFETY CAR ). Ak bude poškodenie motokáry v takom rozsahu aby nevedela pokračovať, súťaž bude zastavená - Červenou vlajkou až kým sa porucha neodstráni alebo team neobdrží náhradnú motokáru. Podľa usúdenia komisárov a riaditeľa preteku môže byť poškodenému teamu vrátená pozícia ale nemusí byť.

Poruchu motokáry môže signalizovať komisárovi jazdec teamu ktorý práve jazdí alebo zodpovedný člen teamu.
 1. 14. Ďalšie pravidlá pretekov

Každý Team si môže dobrovoľne vymeniť motokáru počas pretekov! ( počas závodu ) V boxovom priestore budú prichystané motokáry, z ktorých si môže team, ktorý práve strieda vymeniť motokáru za niektorú z dostupných náhradných motokár.

Každý team musí 1x počas každého preteku využiť Joker Lap ( prejazd cez skrátenú / predĺženú dráhu )
 1. 15. Bodovanie jazdcov

Každý jazdec bude počas sezóny Castle Endurance Race bodovaný za svoj výkon v jednotlivých kategóriach. Najlepší 3 jazdci budú vyhlásení na konci sezóny ako jednotlivci.

Body jednotlivcom sa prideľujú aj počas superfinále. Jazdci taktiež môžu získať aj trestné body, ktoré sa im odrátajú z bodov ktoré už získali.

Kategórie bodovania :
1. Za najrýchlejší čas v preteku
2. Jazdcovi sa pridelí polovica z bodov ktoré jeho team získa na preteku
3. Za najrýchlejší čas v kvalifikácii

Trestné body :
STOP/GO – 2 trestné body
Prejazd BOXOM – 1 trestný bod

Bodovanie :

Najrýchlejší čas v preteku:
 1.  25b
 2.  23b
 3.  21b
 4.  19b
 5.  18b
 6.  16b
 7.  15b
 8.  14b
 9.  13b
 10.  12b
 11.  10b
 12.  9b
 13.  8b
 14.  7b
 15.  6b
 16.  5b
 17.  4b
 18.  3b
 19.  2b
 20.  1b
Polovica bodov teamu:
 1.  12,5b
 2.  10b
 3.  8,5b
 4.  7b
 5.  6b
 6.  5b
 7.  4b
 8.  3b
 9.  2b
 10.  1,5b
 11.  1b
 12.  0,5b
Najrýchlejší čas v kvalifikácii:
 1.  25b
 2.  23b
 3.  21b
 4.  19b
 5.  18b
 6.  16b
 7.  15b
 8.  14b
 9.  13b
 10.  12b
 11.  10b
 12.  9b
 13.  8b
 14.  7b
 15.  6b
 16.  5b
 17.  4b
 18.  3b
 19.  2b
 20.  1b


ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU PRAVIDEL. AK TAK UČINÍ BUDE O TOM INFORMOVAŤ NA ROZPRAVE PRED KAŽDÝM PRETEKOM.