Bezpečnostné pokyny

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prevádzkovateľ neručí za škody spôsobené nedodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových pokynov. V prípade havárie z vlastnej viny, účtujeme náhradu škody poškodených častí motokár, či iných zariadení.

 1. Každý návštevník používa toto športové zariadenie na vlastné riziko.
 2. Nerozvážny spôsob jazdy môže byť príčinou úrazu. Brzdite vždy včas.
 3. Zvoľte takú rýchlosť, aby ste neohrozovali seba ani ostatných. Pri nedodržaní bezpečnej vzdialenosti medzi motokárami sa vystavujete zodpovednosti z možných následkov.
 4. Nejazdite príliš pomaly, zastavte iba v prípade núdze. Pri núdzovom zastavení, alebo kolízii nevystupujte z motokáry a zdvihnutím ruky privolajte pomoc obsluhujúceho personálu.
 5. Rešpektujte pokyny obsluhujúceho personálu a plne sa koncentrujte na úsek dráhy pred Vami.
 6. Počas jazdy je zákaz akéhokoľvek kontaktu s inou motokárou.
 7. Pri jazdení je prísny zákaz púštania volantu a mávania rukami, alebo nohami.
 8. Jazda maloletých do 15 rokov je povolená len v sprievode a so súhlasom zákonného zástupcu. Minimálna výška dieťaťa je 135 cm.
 9. Pri jazde ste povinný používať ochrannú prilbu hlavy, ktorá musí byť riadne upevnená a ochranný priezor musí byť uzavretý. Pod prilbou je nutné z hygienických dôvodov používať kuklu.
 10. Zákaz jazdenia v nadrozmernom oblečení. Napr.: veľké vetrovky, košele, šal/šatka, dlhé vlasy.
 11. Zákaz jazdenia na motokáre pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
 12. Pozor na horúce časti motokáry – v prípade poškodenia odevu nezodpovedáme za prípadné škody.
 13. Vo vlastnom záujme si odložte kľúče, mobilné telefóny a iné predmety, ktoré Vám môžu počas jazdy z vreciek vypadnúť.
 14. Nastupovanie a vystupovanie z motokár sa vykonáva výhradne v priestoroch depa a za prítomnosti obsluhujúceho personálu.
 15. Výjazd a vjazd do depa riadi obsluhujúci personál.
 16. V priestoroch dráhy a depa je zakázané fajčiť a vstupovať s jedlom a pitím.
 17. Pri vjazde do depa je povinnosť jazdca signalizovať zdvihnutou rukou odbočovanie do depa pri spomalenej jazde.
 18. Dodržujte pokyny obsluhy. Pri nedodržiavaní jazdných podmienok, alebo pokynov obsluhy môžete byť z jazdy bez výhrady vylúčený.
 19. Prísny zákaz vstupu na dráhu.

Vlajky / Flags

SK / Informácia pre jazdca o tom, že rýchlejší jazdec sa približuje a mal by sa stiahnuť z ideálnej jazdnej stopy aby ho vedel rýchlejší jazdec predbehnúť.
EN / Informs a driver that a faster car is approaching and that the driver should move aside to allow one or more faster cars to pass
SK / Vlajka sa používa ako signálizácia pre štart závodu. Ruší predchádzajúcu signalizáciu žltej vlajky.
EN / Green flag is usually displayed by the starter to indicate the start of a race. During a race, it is displayed at the end of a caution period
SK / Vlajka signalizuje ukončenie závodu. Jazdci musia spomaliť na bežpečnú rýchlosť následné isť do depa.
EN / Checkered flag is displayed at the start/finish line to indicate that the race is officially finished. Drivers are required to slow to a safe speed, and return to their garage
SK / Vlajka signalizuje ukončenie závodu. Jazdci musia spomaliť na bežpečnú rýchlosť a následné isť do depa. Jazdci musia bezpečne zastaviť na trati. Vlajka signalizuje vážny incident na trati resp. dočasné zastavenie preteku.
EN / Red flag is displayed when conditions are too dangerous to continue the session. The cars might be required to stop immediately where they are. Red flag is used when a severe accident has occurred or to temporarily stop a race.
SK / Vlajka signalizuje jazdcom aby spomalili na bezpečnú rýchlosť kvôli nebezpečenstvu na trati ako napr. incident na trati, mokrý povrch trate.
EN / Universally requires drivers to slow down due to a hazard on the track, typically an accident. Flag denotes a hazard on the racing surface itself (rain).

JAZDA NA MOTOKÁRACH, FIREMNÉ AKCIE

Príďte si zajazdiť na profesionálnej motokárovej dráhe, alebo si objednajte firemnú akciu s kateringom.